top of page
CANADA.png

Hygien & Hälsa

Stanko Perkovic är både läkare och jägare och tycker att  CANADA-pulkorna är perfekta för god kötthygien och för att ha hälsan i behåll.

"-Sedan vi började använda CANADA-pulkorna har inget vilt blivit förorenat och ingen har blivit sjuk pga förorenat kött!", säger Stanko. 

stanko.jpg

Livsmedelshygien är mycket viktigt när man hanterar, förbereder, tillreder, förvarar och serverar livsmedel. Redskap och lokaler ska hållas rena och torra. 

 

* "Oberoende av vilken metod som används för att transportera ut älgen från skogen bör man se till att älgkroppen inte förorenas av omgivningen under hanteringen samt att man inte försämrar nedkylningen genom att lasta flera älgkroppar i kontakt med varandra." *Livsmedelsverket 

Tillsynsavdelningen, Enheten för köttillsyn.

 

Med CANADA-pulkorna har man de bästa förutsättningar till ett hygieniskt och fräscht kött. 

Pulkan är väldigt lätt att rengöra - spola bara av den!

Hälsan är minst lika viktig. Varje år dör några jägare i hjärtinfarkt pga extra kraftansträngningar när skjutna älgar dras fram ur skogen. CANADA-pulkan underlättar uttransport av skjutet vilt väsentligt! CANADA-pulkan kan även änvändas som en bår vid olycksfall eller akut sjukdom i skogen.

 

Utöver hygieniska aspekter är det således väldigt bra att ha en CANADA-pulka i skogen!

hygien.jpg
bottom of page